Helsdingen Sport en Cultuur volledig gasloos

Gemeente Vijfheerenlanden wil een groot deel van de gemeentelijke accommodaties CO2-neutraal maken. Sport en cultuur accommodatie Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen verbruikt nog veel gas, een belangrijke veroorzaker van CO2 uitstoot.

Helsdingen Sport en Cultuur volledig gasloos

Gemeente Vijfheerenlanden wil een groot deel van de gemeentelijke accommodaties CO2-neutraal maken. Sport en cultuur accommodatie Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen verbruikt nog veel gas, een belangrijke veroorzaker van CO2 uitstoot. Op dit moment wordt er echter hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat Helsdingen volledig gasloos wordt.

70% van de gemeentelijke accommodaties CO2-neutraal

Gemeente Vijfheerenlanden heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030, 70% van de gemeentelijke accommodaties CO2-neutraal te laten zijn. Tijdens de Raadsvergadering van 13 december 2022 heeft de Raad het besluit genomen om budget beschikbaar te stellen voor het (verder) verduurzamen van Helsdingen Sport en Cultuur.

Werkzaamheden

Op dit momenten vinden er aanpassingen plaats aan de cv-installatie en worden er elektrische warmtepompen op het dak geplaatst. Wanneer alles volgens de planning verloopt zal rond de jaarwisseling de installatie in gebruik worden genomen. In de loop van 2024 zal als laatste de gasmeter (en de gasaansluiting) worden verwijderd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Goor – Helsdingen Sport en Cultuur – i.goor@vijfheerenlanden.nl