Herinrichting Koningin Emmalaan

De raad heeft een krediet samengesteld om verkeersveiligheidsmaatregelen (fase 1) uit te voeren.

Op 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Leerdam besloten de door de werkgroep Koningin Emmalaan voorgestelde verkeersveiligheidsmaatregelen uit te voeren. Het gaat om de maatregelen in fase 1: het gedeelte tussen de aansluiting met de Spoorstraat en de Prinses Irenelaan. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft de raad een krediet ter beschikking gesteld.

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

  • Doortrekken van het fietspad aan de noordzijde tussen de Watertorenlaan en de bocht met de Spoorstraat;
  • Het fietspad aan de zuidzijde geheel eenrichting maken;
  • Aanleg van een fiets- en voetgangersoversteek in de bocht met de Spoorstraat;
  • Rechttrekken van de uitbuiging van het fietspad ter hoogte van de Oranje Nassaulaan;
  • Aanbrengen van een voetgangersoversteek met middeneiland aan de oostzijde van de kruising met de Oranje Nassaulaan;
  • Verplaatsen van de bushalte van de Oranje Nassaulaan naar de Willem de Zwijgerstraat;
  • Aanleg van een fietsstraat in 1 richting op de huidige parallelweg;
  • Opheffen van 6 parkeerplaatsen bij de kerk en de Willem de Zwijgerstraat die gecompenseerd worden langs de parallelweg;
  • Aanbrengen van 7 haaks parkeervakken aan de Prinses Irenelaan;
  • Het aanbrengen van een overrijdbare middenscheiding van de weg.

Sindsdien is er achter de schermen hard gewerkt om een verkeersveilige Koningin Emmalaan werkelijkheid te maken. Zo is er een bestek gemaakt, is het pand op de hoek met de Watertorenlaan (dat plaats moet maken voor een fietspad) opgekocht, hebben er diverse geluids- en milieuonderzoeken plaatsgevonden en hebben er gesprekken plaatsgevonden met de nutsbedrijven over het verleggen van kabels en leidingen. Ook is voor de aanleg van het fietspad aan de noordzijde een stukje grond benodigd dat nu nog in eigendom is van de kerk. De gemeente staat op het punt om overeenstemming met het kerkbestuur te bereiken en de grond te kunnen aankopen.

Al met al hopen we in de zomermaanden het project te kunnen aanbesteden waarna in de herfst de eerste spade de grond in kan gaan!