Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven/instellingen

Sinds 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Alle bedrijven/instellingen die een energieverbruik groter dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas hebben, moeten een rapportage indienen waarin staat welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De informatieplicht is een deel van een plan om de klimaatdoelstellingen voor energiebesparing te behalen.

Sinds 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Alle bedrijven/instellingen die een energieverbruik groter dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas hebben, moeten een rapportage indienen waarin staat welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De informatieplicht is een deel van een plan om de klimaatdoelstellingen voor energiebesparing te behalen. 

De Omgevingsdienst Regio Utrecht is namens de gemeente Vijfheerenlanden bevoegd om de controles uit te voeren op deze informatieplicht. Op dit moment hebben 27% van de bedrijven/instellingen voldaan aan de informatieplicht. De bedrijven die niet hebben voldaan, maar waarvan verwacht wordt dat zij moeten voldoen aan de informatieplicht  krijgen een verzoek hun energieverbruik te registreren.

Rapportage indienen

Nog geen rapportage ingediend? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog! Op het Eloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u gelijk een rapportage indienen. Op de website van de ODRU vindt u meer informatie.

Energiebesparingsplicht

Naast de informatieplicht bestaat sinds 1993 ook de energiebesparingsplicht: bedrijven die een rapportage moeten indienen via het Eloket, moeten ook voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven/instellingen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de erkende maatregelen of de informatieplicht? Neem dan contact op met de afdeling toezicht en handhaving van de ODRU via 088 - 022 5000.