Jaarlijks onderhoud watergangen

De gemeente zorgt de komende weken voor het vegen van de vaargeul in de watergangen. In het najaar laten we ook de sloten schoonmaken.

Een goede regenwaterafvoer wordt steeds belangrijker, zeker met de hevige regenbuien van de laatste jaren. Voor een goede afvoer van dit water zijn schone sloten en watergangen belangrijk. De gemeente zorgt de komende weken voor het vegen van de vaargeul in de watergangen. In het najaar laten we ook de sloten schoonmaken.

Waar?

Alle watergangen die breder zijn dan 6 meter en met de veegboot bevaarbaar zijn. 

Wanneer

De aannemer voert het onderhoud twee keer per jaar uit. In juli en oktober. Sloten worden alleen in oktober geveegd. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Stel uw vraag via onze website vijfheerenlanden.nl/melding.