Maaiwerkzaamheden bermen vanaf 12 september van start

In de week van 12 september start de tweede maaironde.

Ieder jaar laat de gemeente Vijfheerenlanden twee maal per jaar de wegbermen maaien langs de wegen in alle kernen. Het is een groot gebied en daarom een hele klus om dat te regelen. Wij kunnen niet op alle locaties tegelijk zijn. De gemeente maait alleen het gras waar wij eigenaar van zijn.

Tweede maaironde

In de week van 12 september start de tweede maaironde. De watergangen (sloten) worden dan ook geschoond. Behalve de grasstroken langs wegen worden ook de recreatieplaatsen en de bermen langs voet- en fietspaden meegenomen in dit onderhoud. Als de verkeersveiligheid erom vraagt, worden bepaalde plekken (bijvoorbeeld kruisingen, zichthoeken) vaker gemaaid.

Flora en Fauna

Er wordt gewerkt volgens de gedragscode bestendig beheer, waarmee flora en fauna in de wegbermen zoveel mogelijk wordt ontzien. Om fauna ook de mogelijkheid te geven om te vluchten of te schuilen worden per maaironde gedeelten van de bermen overgeslagen bij het maaien. Bij de tweede maaibeurt in het najaar worden deze stukken afgemaaid. Bij de tweede beurt blijft weer een ander gedeelte staan voor overwintering van de flora en fauna. Ook rondom bomen laten we een deel gras staan. Zo beschadigen we de stam niet. Door de bermen op deze manier te maaien, wordt er rekening gehouden met de beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden.

In ons gebied zijn twee aannemers in opdracht van de gemeente actief. Firma de Leeuw uit Hagestein maait de bermen van de wegen en de voet- en fietspaden in Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en een gedeelte van Hoef en Haag. Aannemingsbedrijf Growepa neemt het overige deel van de gemeente voor zijn rekening.

Overlast

Zij proberen de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken. Mocht u toch de maaicombinatie in uw weg treffen dan vragen wij om uw begrip.