Maaiwerkzaamheden bermen vanaf 18 september van start

Ieder jaar laat de gemeente Vijfheerenlanden tweemaal per jaar de wegbermen maaien langs de wegen in alle dorpen en steden.

Ieder jaar laat de gemeente Vijfheerenlanden tweemaal per jaar de wegbermen maaien langs de wegen in alle dorpen en steden. Het is een groot gebied en daarom een hele klus om dat te regelen. Wij kunnen niet op alle locaties tegelijk zijn. De gemeente maait alleen het gras waar wij eigenaar van zijn.

In de week van 18 september 2023 start de maaironde. Tijdens de rondes schonen we ook de watergangen en sloten. Behalve de grasstroken langs wegen nemen wij ook de recreatieplaatsen en de bermen langs voet- en fietspaden mee in dit onderhoud. Als de verkeersveiligheid erom vraagt, worden bepaalde plekken (bijvoorbeeld kruisingen, zichthoeken) vaker gemaaid.

We werken volgens de gedragscode bestendig beheer. Dit betekent dat we voorzichtig zijn met planten en dieren. Om dieren de kans te geven om te vluchten of te schuilen hebben we afgelopen voorjaar stukken berm overgeslagen bij het maaien. Bij deze tweede maaibeurt blijft weer een ander gedeelte staan voor overwintering van de planten en dieren. Ook rondom bomen laten we een deel gras staan. Zo beschadigen we de stam niet. Door de bermen op deze manier te maaien, houden wij rekening met beschermde planten en dieren.

In ons gebied zijn twee aannemers in opdracht van de gemeente actief. Firma de Leeuw uit Hagestein maait de bermen van de wegen en de voet- en fietspaden in Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en een gedeelte van Hoef en Haag. Aannemersbedrijf Growepa neemt het overige deel van de gemeente voor zijn rekening.

Zij proberen de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken. Mocht u toch de maaicombinatie in uw weg treffen dan vragen wij om uw begrip.