Meer weten over buurtpreventie?

Wij gaan graag met de actieve inwoners in gesprek over wat zij van de gemeente verwachten.

Iedereen wil graag prettig wonen. In veel wijken en dorpen zijn inwoners met elkaar actief om met elkaar de veiligheid in de buurt te verbeteren. De gemeente Vijfheerenlanden wil graag weten welke vormen van buurtpreventie er in de gemeente zijn. Bijvoorbeeld de deelname aan project waaks, de inzet van buurtpreventieteams of de aansluiting bij digitale vormen van buurtpreventie zoals WhatsApp-groepen of de Veilig Buurt App.

In gesprek

Ook willen wij graag met de actieve inwoners in gesprek over wat zij van de gemeente verwachten. Samen maken we Vijfheerenlanden veilig.

  • Voor wie: Iedereen die direct betrokken is bij een initiatief voor buurtpreventie of betrokken wil worden
  • Wanneer: 9 december 2019 om 19:00 (inloop) en 19:30 (start)
  • Locatie: Gemeentehuis in Meerkerk, Pr. Marijkeweg 1

Aanmelden

In verband met de organisatie is aanmelden nodig. Doet u dat bij David Volmer via d.volmer@vijfheerenlanden.nl? U kunt hem ook benaderen voor vragen.