Mobiliteit: zet uw ervaringen op de kaart

De gemeente Vijfheerenlanden wil ook op het gebied van verkeer en vervoer bereikbaar, leefbaar en veilig blijven, nu en in de toekomst. Hiervoor maken we met uw hulp een Mobiliteitsplan voor de periode 2020-2030.

De gemeente Vijfheerenlanden wil ook op het gebied van verkeer en vervoer bereikbaar, leefbaar en veilig blijven, nu en in de toekomst. Hiervoor maken we met uw hulp een Mobiliteitsplan voor de periode 2020-2030.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt vanaf nu op een digitale kaart aangeven wat u goed vindt, wat aandacht verdient of wat u nu niet goed geregeld vindt. Dat kan tot 11 augustus. Heeft u geen internet? In onze gemeentehuizen in Leerdam, Meerkerk en Vianen zijn ook papieren kaarten waarop u uw opmerkingen schriftelijk kunt plaatsen.

Alle inbreng vormt het vertrekpunt voor de nieuwe visie en het te ontwikkelen beleid op het gebied van verkeer en vervoer in Vijfheerenlanden.

Wij nodigen u uit om uw opmerkingen met ons te delen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!