Naar één markt- en standplaatsenbeleid

De gemeente Vijfheerenlanden wil het oude markt- en standplaatsenbeleid samenbrengen tot een logisch geheel en waar nodig bij de tijd brengen. Hiermee beogen we gelijke kansen en mogelijkheden te bieden voor aanvragers en ondernemers.

De voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hadden elk hun eigen markt- en standplaatsenbeleid. De gemeente Vijfheerenlanden wil dat oude beleid samenbrengen tot een logisch geheel en waar nodig bij de tijd brengen. Hiermee beogen we gelijke kansen en mogelijkheden te bieden voor aanvragers en ondernemers. 

Vragenlijst

Wij vinden het belangrijk om te weten welke aandachtspunten u voor de markt- en standplaatsen in de gemeente ziet. Wij nodigen u daarom graag uit om een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kunt u op twee manieren invullen. U kunt het Onderzoek markt- en standplaatsenbeleid digitaal invullen of een papieren versie met retourenvelop opvragen via het servicecentrum 088 - 599 7000. U kunt tot 7 augustus 2020 reageren.

Wij gebruiken uw antwoorden voor het markt- en standplaatsenbeleid. De resultaten publiceren wij na een terugkoppeling aan de markt- en standplaatshouders. U kunt op de hoogte blijven door een mail te sturen naar onderzoek@vijfheerenlanden.nl.