Nieuwe energie

Vijf manieren van kijken naar de ‘energietransitie’ (vervangen van olie, aardgas en kolen door nieuwe duurzame energie).

Je hoort er bijna dagelijks over in de krant of op de televisie: het klimaat verandert. En dat heeft gevolgen, onder meer voor onze veiligheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en ons landschap. We werken met z’n allen aan het beperken van klimaatverandering.
Eén van de belangrijkste maatregelen daarin is het vervangen van olie, aardgas en kolen, door nieuwe, duurzame energie (de ‘energietransitie’). En dat levert ons méér op dan u misschien op het eerste gezicht zou denken.

Daarom: vijf manieren van kijken naar deze ‘energietransitie’.

 1. Een leefbare aarde nalaten
  We hebben de verantwoordelijkheid om een leefbare aarde achter te laten voor komende generaties. We hebben er met z’n allen voor gezorgd dat dit probleem is ontstaan, we kunnen ook met z’n allen voor een ommekeer zorgen.
 2. Vernieuwing biedt kansen
  We gaan over van oude, fossiele energie, naar nieuwe, duurzame energie. Gelukkig hebben wij in Nederland al vaker bewezen slimme oplossingen te kunnen vinden. Deze tijd biedt ons de kans dat opnieuw te laten zien. Waterstof en aardwarmte kunnen er voorbeelden van zijn. Zo creëren we nieuwe mogelijkheden voor onze samenleving, voor de natuur en voor onze economie. Met een schonere, gezondere lucht als bonus!
 3. Nieuwe energie verbindt
  Veranderen doen we samen, iedereen denkt en doet mee: inwoners, bedrijven en overheid spelen ieder hun rol. In buurten en wijken gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen voor bijvoorbeeld het verwarmen van onze woningen en voor vervoer. Het zoeken naar nieuwe oplossingen verbindt.
 4. Nieuwe energie past bij Nederland
  Nederland heeft een traditie in het gebruiken van de kracht van de wind. Wij hielden onze polders droog met windmolens. En nu produceert de nieuwe generatie windmolens de elektriciteit voor onze treinen. En als we zelf onze energie opwekken, zijn we daarvoor niet meer afhankelijk van andere (soms instabiele) landen.
 5. Behoud van onze manier van leven
  Soms is verandering nodig om te behouden wat we hebben. Dit is zo’n situatie. Als we niets doen, zal onze leefomgeving ingrijpend veranderen.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de energietransitie in onze regio? Op de website energieregioutrecht.nl lees u meer over de Regionale Energiestrategie.