Nu binnen 2 weken reactie op uw bezwaar

Om u sneller duidelijkheid te geven, kunt u tegenwoordig eerst informeel bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

In de week van 20 februari 2023 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. Om u sneller duidelijkheid te geven, kunt u tegenwoordig eerst informeel bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Binnen 2 weken weet u dan of we de WOZ-waarde aanpassen.

Aanpak

U ontvangt de WOZ-beschikking en vraagt u af waarom uw woning of pand die waarde heeft. Vraag dan eerst het taxatieverslag van uw woning op. U kunt dit verslag vanaf 20 februari downloaden via vijfheerenlanden.nl/woz of per mail aanvragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of pand, neem dan direct contact op met team WOZ van de gemeente. Dat kan telefonisch of per mail. Zij bespreken uw bezwaren met de taxateur. Binnen 2 weken hoort u van de taxateur of de WOZ-waarde wordt aangepast.
Bent u het dan nog niet eens met die waarde dan heeft u nog tot uiterlijk 8 april de tijd om bezwaar te maken. Dat kan digitaal via onze website. Een brief of e-mail sturen kan ook.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, dat is wettelijk verplicht. De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning of pand op de peildatum. Voor 2023 is de peildatum 1 januari 2022. Om de WOZ-waarde van uw woning voor 2023 te bepalen, kijken we naar de prijs waarvoor vergelijkbare woningen in de omgeving van uw woning rond de peildatum zijn verkocht.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de pagina belastingen op onze website. Daar vindt u meer informatie over bezwaar maken, tarieven, betaling en kwijtschelding. Ook leggen we de aanslag en de waardevaststelling van de woning uit.