Onderzoek mogelijkheden toekomstige huisvesting

De gemeente Vijfheerenlanden wil onderzoeken wat een mogelijke locatie is voor het gemeentehuis van Vijfheerenlanden. Het college bespreekt in mei 2020 met de gemeenteraad op welke manier ze dit wil gaan aanpakken.

De gemeente Vijfheerenlanden wil onderzoeken wat een mogelijke locatie is voor het gemeentehuis van Vijfheerenlanden. Het college bespreekt in mei 2020 met de gemeenteraad op welke manier ze dit wil gaan aanpakken.

Onderzoek

Als eerste stap wil de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de organisatie op één locatie te huisvesten. Aan welke eisen moet die huisvesting voldoen? Goede dienstverlening aan onze inwoners is daarbij een belangrijk criterium. Het college wil dat de dienstverlening aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Een onderzoek naar de manieren waarop inwoners gebruik willen maken van de balies of de digitale mogelijkheden voor dienstverlening heeft prioriteit.

Van drie naar één locatie

Op dit moment werken de medewerkers van de gemeente op drie locaties. Het blijkt lastig om echt één organisatie te vormen als we op drie locaties (blijven) werken. Dat bleek ook uit het onlangs gehouden medewerkersonderzoek. Het heen-en-weer rijden tussen de locaties kost bovendien ook nog eens veel tijd en – dus - geld. 

Een effectieve inzet van gemeentelijke gebouwen leidt uiteindelijk tot een meer duurzame oplossing dan het in stand houden van drie gebouwen met meer of minder leegstand. Bovendien wordt bij beperking van het aantal werklocaties ook het heen-en-weer rijden tussen de locaties sterk verminderd. 

Verkenning

Er wordt ook een globale verkenning gedaan naar de herbestemmingsopties van de locaties Meerkerk, Vianen en Leerdam. Alle drie de locaties worden bekeken. De keuze kan op (g)een van de drie vallen. Het moet ook duidelijk worden wat er met de achterblijvende locatie(s) kan worden gedaan. 

Dit proces leidt tot een keuze voor scenario voor een toekomstig gemeentehuis. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de besluitvorming door de gemeenteraad kan dan ook de locatie al worden bepaald. Verwacht wordt dat deze keuze binnen een jaar kan worden gemaakt door de gemeenteraad.