Onderzoek naar veiligheid in de buurt

Deze week ontvangen de leden van het Inwonerspanel de vraag om mee te doen aan een onderzoek over veiligheid in hun buurt.

Een nieuwe gemeente betekent ook dat er over veel onderwerpen nieuw beleid gemaakt wordt. Daarvoor willen we ook graag informatie van onze inwoners want de gemeente vindt hun mening en ideeën belangrijk. Het Digitaal Inwonerspanel Vijfheerenlanden is één van de manieren waarop we inwoners betrekken bij het beleid van de gemeente.

Deze week ontvangen de leden van het Inwonerspanel de vraag om mee te doen aan een onderzoek over veiligheid in hun buurt. Voelt u zich veilig, heeft u weleens te maken met overlast? De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor het Integraal veiligheidsbeleid van de gemeente.

Wilt u daar ook uw mening over geven? Wordt dan nu lid van het Digitaal Inwonerspanel. Iedere inwoner van 16 jaar of ouder kan lid worden. Stuur een e-mail naar a.van.grootheest@duomarketresearch.nl. Geef daarin aan dat u lid wilt worden van het digitaal inwonerspanel van Vijfheerenlanden. U ontvangt dan per mail de inloggegevens. 

Wie lid is van het Digitaal Inwonerspanel Vijfheerenlanden, krijgt automatisch een uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen.