Onderzoek voorkeuren bewoners windenergie Vijfheerenlanden

U kunt vanaf 9 september tot en met 30 september 2022 een advies geven.

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden neemt op 13 december 2022 een belangrijk besluit over het duurzaam opwekken van energie via mogelijke plaatsing van windturbines in de gemeente. We vinden het als gemeente belangrijk dat een zo groot mogelijke groep bewoners uit Vijfheerenlanden meedenkt over dit vraagstuk. Wat zou u doen als u bestuurder van de gemeente was? U kunt vanaf 9 september tot en met 3 oktober 12.00 uur een advies geven via onderstaand onderzoek.

Over het onderzoek

Alle inwoners van Vijfheerenlanden kunnen vanaf vrijdag 9 september meedoen met het onderzoek via vijfheerenlanden.raadpleging.net/
In dit onderzoek vragen we u als bewoner wat u belangrijk vindt bij het eventueel plaatsen van windturbines. Welke eisen moet de gemeente volgens u stellen aan het plaatsen van windturbines en waar ligt volgens u de prioriteit? U krijgt verschillende keuzes over het bouwen van windturbines te zien, en over de gevolgen van die keuzes. Vervolgens adviseert u welke keuzes de gemeente Vijfheerenlanden moet maken en waarom. Er is daarbij ook ruimte om verdere zorgen en bezwaren te delen.

Over het bredere traject en vervolgstappen

Dit onderzoek maakt deel uit van een breder traject dat in gang is gezet op aanbeveling van de gemeenteraad. Hierin zit zowel technisch wetenschappelijk onderzoek naar de omgevingseffecten van windturbines als onderzoek naar de voorkeuren van bewoners.
Op 6 oktober organiseren we een VHL-plein waarin de resultaten van het technisch onderzoek worden toegelicht. Ook hier bent u van harte voor uitgenodigd.

Vervolgens neemt de gemeente de uitkomsten van het onderzoek onder bewoners en de resultaten van het technische onderzoek mee in het advies aan de gemeenteraad. De raad besluit uiteindelijk over de (eventuele) plaatsing van windturbines en locatie(s) in Vijfheerenlanden.