Ontwerp ambtsketen gemeente Vijfheerenlanden

Tamara van Kekerix en Guido Schram, van Atelier 79 zullen de eerste ambtsketen ontwerpen en vervaardigen.

Vorig jaar heeft de Hoge Raad van Adel het wapen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vastgesteld. Daarna is de selectie voor de nieuwe ambtsketen voor de burgemeester van Vijfheerenlanden gestart.
Tamara van Kekerix en Guido Schram, van Atelier 79 zullen de eerste ambtsketen ontwerpen en vervaardigen.

Atelier 79

Tamara van Kekerix en Guido Schram zijn beiden volleerd goudsmid en zilversmid, oftewel ambachtslieden gespecialiseerd in het bewerken van edele metalen. Zij vielen op door hun creativiteit, professionaliteit en flexibiliteit. Er is een groot vertrouwen dat zij een waardige, passende ambtsketen zullen maken.
In nauwe samenwerking zijn medewerkers uit diverse disciplines van de gemeente en burgemeester Sjors Fröhlich tot de keuze voor de ontwerpen van Tamara en Guido gekomen. Zij straalden vakkennis en enthousiasme uit en brachten juist díe kwaliteit en vernieuwende elementen waar wij naar op zoek waren.

Wapen en ambtsketen

Het gemeentewapen is een essentieel onderdeel van de ambtsketen van de burgemeester. Vanwege de coronacrisis heeft het proces vertraging opgelopen, de mogelijkheden tot presentatie van de ontwerpen waren beperkt.
Bij de eerste vergadering van de projectgroep lagen alle elf voormalige ambtsketens op tafel. Net als bij de totstandkoming van ons wapen is onze historie van belang. Elementen uit diverse voormalige gemeenten en ambtsketens moeten terugkomen in de nieuwe keten. De oude ambtsketens blijven bewaard. Ze behoren tot het historisch erfgoed van de gemeente.

Oproep

Eind maart heeft de gemeente een oproep op social media en op de gemeentelijke informatiepagina in Het Kontakt geplaatst, waarin we edelsmeden hebben opgeroepen. Daar zijn veel mooie reacties op binnengekomen, waarvoor veel waardering. De selectieprocedure is zeer zorgvuldig verlopen.

Vervolg

De combinatie van ambtsketen en wapen is een mooi moment voor burgemeester Fröhlich om op gepaste wijze de eerste ambtsketen te presenteren en het officiële wapendiploma van de Hoge Raad van Adel in ontvangst te nemen.
We hopen dit inclusief genodigden te kunnen doen.