Ontwikkeling Voorstraat Vianen

De afgelopen maanden was de Voorstraat nog niet volledig ingericht. Dit veroorzaakte soms wat verwarring.

De afgelopen maanden was de Voorstraat nog niet volledig ingericht. Dit veroorzaakte soms wat verwarring. Zoals het er nu naar uitziet, is de Voorstraat volgend weekend volledig ingericht. Dan zijn alle verkeersborden, fietsnietjes, prullenbakken, paaltjes en nieuwe verlichtingspalen geplaatst. Ook zijn dan de mindervaliden parkeerplekken in orde en de laad- en losplekken duidelijk aangegeven.

Lichtmasten

Donderdag 21 februari is gestart met het plaatsen van de lichtpalen. De plaatsing geschiedt door een gespecialiseerd bedrijf en wordt begeleid door Agterberg. Stedin koppelt de bestaande verlichting los en Agterberg verwijdert de masten. Deze week worden de nieuwe lichtmasten aangesloten op het netwerk.