Opschorting aanpak permanente bewoning recreatiewoningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 april 2020 besloten alle handhavingsactiviteiten tegen permanente bewoning van recreatiewoningen op campings en recreatiewoningen op te schorten tot 31 december 2020.

Een recreatiewoning mag niet het hele jaar door bewoond worden. Dit staat in het bestemmingsplan. Toch zijn er campings en recreatieparken in onze gemeente waar permanente bewoning plaats vindt. De gemeente was bezig met het aanpakken van deze illegale situaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 april 2020 besloten alle handhavingsactiviteiten tegen permanente bewoning van recreatiewoningen op campings en recreatiewoningen op te schorten tot 31 december 2020. Het college maakt een uitzondering voor de gevallen waarbij geconstateerd is dat de veiligheid in het geding is en/of er sprake is van criminele activiteiten.

Met dit besluit halen we voor dit moment de druk van de ketel voor mensen die een definitief handhavingsbesluit of een vooraankondiging handhaving hebben ontvangen. Maar ook voor hen die in dezelfde omstandigheden verkeren geeft dit even lucht. Met het opschorten (bevriezen) van de procedure maken we wel duidelijk dat wij het illegale gebruik op zich niet goedkeuren en dat handhaving mogelijk in een later stadium een vervolg zal krijgen.