Participatieproces landschapsontwikkelingsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van start

Voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA) opgesteld. In dit regionale samenwerkingsverband werken de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het waterschap Rivierenland en de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden nauw samen.

Voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA) opgesteld. In dit regionale samenwerkingsverband werken de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het waterschap Rivierenland en de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden nauw samen. In de RMA zijn vijftien opgaven benoemd, waarvan het landschapsontwikkelingsplan er één is. In het plan spelen de toekomst van de agrarische sector, het versterken van de vrijetijdseconomie, verbeteren van de bereikbaarheid, waterveiligheid en klimaatadaptatie, omgang met bodemdaling en energietransitie een belangrijke rol.

IMOSS, bureau voor stedenbouw en landschap, werkt deze zes thema’s uit. Het doel is tot een concreet uitvoeringsprogramma te komen. Daarbij is veel aandacht voor het creëren van draagvlak. Daarom is er een uitgebreid participatieproces opgestart. Door op verschillende manieren het gesprek aan te gaan, kunnen zoveel mogelijk verschillende partijen zich laten horen. Vanaf deze week is de Swipocratie-app online. In deze app kan iedereen, woonachtig, betrokken of geïnteresseerd in de regio, zijn of haar mening geven over de toekomst van de regio. Ook staat er een tweedaagse werkconferentie op de planning voor stakeholders uit het maatschappelijk middenveld. Tijdens de tweedaagse inspiratie- en ontwerpsessie gaan deze genodigden samen aan de slag met de toekomst van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze twee dagen worden afgesloten met een openbare Forumdiscussie.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via la5hl.nl. Op deze website is ook meer informatie te vinden over het gehele project.