Pilot 'Duaal Traject' voor statushouders

Op 1 januari 2021 gaat een nieuwe Inburgeringswet van kracht. Om alvast proef te draaien met deze nieuwe wet heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten uitgedaagd om plannen in te dienen.

Op 1 januari 2021 gaat een nieuwe Inburgeringswet van kracht. Om alvast proef te draaien met deze nieuwe wet heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten uitgedaagd om plannen in te dienen. Gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden hebben een plan ingediend voor een Duaal Traject. Het ministerie van SZW heeft dit plan als beste beoordeeld en besloten om deze volledig te financieren. 

Combinatie van werken en leren

De pilot Duaal Traject is een combinatie van werken en leren. De bedoeling is dat een geselecteerde groep statushouders vier maanden intensief naar school gaat om de taal te leren. Op deze manier maken ze kennis met de Nederlandse maatschappij en het bedrijfsleven in de regio. Ook leren ze om hun eigen financiële administratie te doen. Na vier maanden gaan de statushouders aan het werk en leren zij in de avonduren verder voor een hoger taalniveau. 

Doel 

Het doel van de pilot is om statushouders zo snel mogelijk deel te laten nemen aan onze maatschappij. Het unieke aan de proef is de snelheid waarmee statushouders de Nederlandse taal leren, zodat ze ook snel inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. 

Uitvoering 

De proef wordt uitgevoerd door VluchtelingenWerk, AVRES, DIVOSA (Vereeniging van Directeuren voor Sociale Arbeid), het bedrijfsleven en de drie gemeenten. Op 7 oktober 2019 start de eerste groep statushouders met de taallessen. In februari 2020 start de tweede groep.