Realisatie natuurvriendelijke oevers Narva en Bohemen in Leerdam

Waar mogelijk leggen we binnen de gemeente Vijfheerenlanden natuurvriendelijke oevers aan. Dit wordt alleen langs percelen gedaan die in eigendom zijn van de gemeente.

Waar mogelijk leggen we binnen de gemeente Vijfheerenlanden natuurvriendelijke oevers aan. Dit wordt alleen langs percelen gedaan die in eigendom zijn van de gemeente. De oevers bij Narva en Bohemen in Leerdam worden vanaf 18 mei gedurende 1 à 2 weken aangepakt door aannemer De Gier B.V. uit Benschop. Bewoners hebben een brief ontvangen.

Meer biodiversiteit

De bestaande oever is nu een ‘harde oever’ dit betekent dat er een damwand of beschoeiing in de watergang langs de straten Bohemen en Narva aanwezig is. De huidige beschoeiing is nodig aan vervanging toe en draagt weinig bij aan de natuur in de omgeving. Dieren die in het water leven kunnen niet de oever betreden en er is maar een beperkte diversiteit aan beplanting aanwezig.

Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor dieren zoals libellen, kikkers, watervogels en vissen. Daarnaast ontstaat er een grotere diversiteit aan verschillende soorten planten en krijgt de natuur in de stad een groter leefgebied. Daarnaast draagt een natuurvriendelijke oever ook bij aan de kwaliteit van het water en kunnen bewoners straks genieten van meer natuur in eigen straat.

Hoe leggen we de oevers aan?

De natuurvriendelijke oevers worden aangelegd vanaf de kant. De aannemer zorgt ervoor dat de oever geleidelijk overgaat van nat naar droog. Aan de Narva houdt dit in dat het talud verlaagt wordt en de verharding wordt verwijderd. Op deze manier komt er meer ruimte voor groen, er worden geen bomen gekapt.

Aan de Bohemen zullen alle bomen blijven staan en zal de bestaande damwand op verschillende locaties weggehaald worden. Op drie locaties blijft de oude damwand staan, dit heeft te maken met de drie bomen die tegen de damwand aan groeien. Daartussenin zal de oever een geleidelijke overgang van nat naar droog krijgen.

Hierna wordt het belangrijkste werk door de natuur zelf gedaan. Planten zullen vanzelf gaan groeien, daarnaast zal de gemeente de plantengroei bevorderen door de oever in het najaar in te zaaien. De verdere ontwikkeling van de oever heeft wel even de tijd nodig.

Hoe wordt de nieuwe oever onderhouden?

De natuurvriendelijke oever wordt op een andere manier onderhouden. De oever wordt maximaal 2 keer per jaar gemaaid, waarbij telkens 1/3 van de beplanting wordt gemaaid. We doen dit om de beestjes die op de oever leven de kans te geven om in de overgebleven beplanting te blijven.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden worden gestart op 18 mei en zullen één tot twee weken in beslag nemen en worden uitgevoerd door aannemer De Gier B.V uit Benschop.