Rechthebbenden graven gezocht

De komende periode plaatsen we bordjes bij graven waarvan het grafrecht vervallen is. De bordjes worden geplaatst omdat van deze graven de contactpersonen niet bekend of allang overleden zijn.

De komende periode plaatsen we bordjes bij graven waarvan het grafrecht vervallen is. De bordjes worden geplaatst omdat van deze graven de contactpersonen niet bekend of allang overleden zijn. De gemeente is daarom op zoek naar rechthebbenden, familieleden of inwoners die meer informatie over de graven hebben. De gemeente wil op deze manier iedereen in de gelegenheid stellen om te reageren en vervelende situaties voorkomen.

Bordjes bij particuliere graven

De bordjes worden alleen bij particuliere graven geplaatst en blijven een jaar staan. Ondertussen proberen we (met uw hulp) de rechthebbende of andere nabestaanden te traceren. Lukt dat niet, dan zullen deze graven na een jaar geruimd worden.

Geen bordjes bij algemene graven

Wij zijn ook op zoek naar belanghebbenden van algemene graven.

Bij algemene graven worden geen bordjes geplaatst omdat het grafrecht hiervan nooit overgegaan is naar een nabestaande. Een algemeen graf wordt voor 10 jaar uitgegeven en de gemeente blijft eigenaar. Deze graven mogen volgens de wet na deze 10 jaar geruimd worden.

Bij de algemene graven wordt wel de mogelijkheid geboden voor herbegraven in een particulier graf of om alsnog te cremeren.

Neem contact met ons op

Het is belangrijk dat wij over de juiste adresgegevens beschikken van rechthebbenden van particuliere graven en gebruikers van algemene graven. Als u ons verder kunt helpen om rechthebbende of andere nabestaanden te vinden, neem dan telefonisch contact op met team begraven via 088 - 599 7000. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.