Renovatie speelplaatsen

De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat iedereen buiten kan spelen en bewegen. De komende periode staan er werkzaamheden bij de speelplaatsen aan de Meidoornlaan in Vianen en De Donk in Leerdam op de planning.

De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat iedereen buiten kan spelen en bewegen. De komende periode staan er werkzaamheden bij de speelplaatsen aan de Meidoornlaan in Ameide en De Donk in Leerdam op de planning.

Meidoornlaan Ameide

Om een speelse inrichting te krijgen op de speelplek aan de Meidoornlaan is er contact gelegd met de inwoners in de buurt.

Digitale enquête

Door de coronamaatregelen konden er geen bijeenkomsten op locatie worden georganiseerd. Daarom is er gekozen voor een digitale enquête. Omwonenden werden per brief uitgenodigd deze online in te vullen. De uitkomsten zijn door een ontwerpbureau uitgewerkt in een inrichtingsplan. Zowel de buurt als de gemeente hebben hier nog op kunnen reageren. Dit alles heeft er toe geleid dat vanaf volgende week de renovatie van start gaat.

Nieuwe speeltoestellen

Er komen meerdere nieuwe speeltoestellen waaronder een watertoestel waar met een pomp zelf water uit een bron gepompt kan worden. Door het toevoegen van glooiingen ontstaat er een gevarieerd speellandschap. Het gewilde trapveld en de pannakooi blijven in de speeltuin. Tijdens de werkzaamheden kan de speelplaats niet gebruikt worden. Door het vele grondwerk zal ook de herstelperiode van het gras enkele weken duren. Een deel van de speelplaats zal afgesloten blijven tot het hersteld is. We begrijpen dat dit vervelend is maar we hopen op uw begrip zodat er in het voorjaar weer een mooie bespeelbare speelplaats voor de buurt beschikbaar is.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Van Lith via 088-599 700 of info@vijfheerenlanden.nl.

De Donk Leerdam

Meerdere speeltoestellen op de speelplaats aan de Donk vertoonden tijdens de inspectie gebreken. Er is toen de afweging gemaakt om te repareren. Maar omdat de speelplaats al wel op de meerjarenplanning voor renovatie stond is besloten om de hele speelplaats op te knappen in plaats van de toestellen te repareren.

Inwonersbijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst (voor coronamaatregelen) en in samenwerking met de wijkraad is informatie verzameld uit de buurt. Hier is door een adviesbureau een inrichtingsvoorstel van gemaakt. Naast nieuwe speeltoestellen komt er een pleintje en een padenstructuur van halfverharding. Op verzoek wordt het ballenbord teruggeplaatst en ook de minidoeltjes blijven aanwezig.

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden kan de speeltuin niet gebruikt worden. Door het vele grondwerk zal het ook even duren voor het gras weer kan groeien. Indien nodig zal de afzetting daarom (plaatselijk) langer kunnen duren. Het doel is echter om in het voorjaar weer een mooie groene, bespeelbare speelplaats te hebben gemaakt.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Van Lith via 088-599 700 of info@vijfheerenlanden.nl.