Roeiverenigingen in de passantenhaven Vianen

Sinds vorige week liggen er tijdelijk arken voor de roeiverenigingen in de passantenhaven van Vianen.

Sinds vorige week liggen er tijdelijk arken voor de roeiverenigingen in de passantenhaven van Vianen. De roeiverenigingen Orca en Triton hadden sinds enkele jaren een loods op Sluiseiland. Hiervandaan wordt door met name topsporters geroeid op het Merwedekanaal tussen Vianen en Meerkerk.

Tijdelijke locatie

Om plaats te maken voor de toekomstige ontwikkelingen op Sluiseiland moest deze loods uiterlijk 11 november verhuizen. In overleg met de roeiers zijn wij op zoek naar een nieuwe permanente locatie in onze gemeente.

Omdat deze permanente locatie niet voor 11 november gevonden is, hebben wij besloten om eerst op zoek te gaan naar een tijdelijke locatie. Deze tijdelijke locatie hebben wij gevonden in de passantenhaven van Vianen.

Toeristisch vaarseizoen

Het toeristische vaarseizoen loopt van april tot oktober, dus in de winterperiode wordt de haven bijna niet gebruikt. Zodra het toeristenseizoen op 1 april 2020 weer start, vertrekken de roeiverenigingen weer uit de passantenhaven. Intussen blijven wij op zoek naar een permanente locatie voor de periode na 1 april. 

Afspraken met omwonenden

De plaatsing van de arken is afgestemd met direct omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn er afspraken gemaakt tussen de bewoners en de roeiverenigingen. Dit zijn onder andere afspraken over het gebruik en het niet parkeren in de wijk.

Sinterklaasintocht

Daarnaast is er contact geweest tussen het organisatiecomité van de sinterklaasintocht en de evenementencoördinator over de ligplaats van de roeiers. In dit overleg is gezamenlijk besloten dat de arken geen belemmering vormen voor een mooie, leuke en feestelijke intocht. 

Op dit moment is de roeivoorziening nog niet helemaal gereed. Door de weersomstandigheden duren de werkzaamheden iets langer dan gepland, maar de verwachting is dat deze op korte termijn klaar zijn

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer V. Snelders via v.snelders@vijfheerenlanden.nl.

Tijdelijke arken voor de roeiverenigingen in de passantenhaven in Vianen