Samen cultuurmaken

Bent u actief in het culturele en/of sociale domein en werkt u eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de landelijke regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor u.

Bent u actief in het culturele en/of sociale domein en werkt u eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de landelijke regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor u.  Het is een landelijke subsidieregeling waar het sociale domein en culturele domein Samen werken aan cultuur voor iedereen.

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, om drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.

Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnssector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

Wie kan aanvragen?

U kunt deze regeling aanvragen als culturele instelling, instelling uit het sociaal domein, zelfstandig cultureel professional of zelfstandig professional uit het sociale domein. Belangrijk is dat u aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein en deze kennis van samenwerking, maar vooral ook inzichten over hoe u drempels weg kunt nemen, deelt zodat anderen hier van kunnen leren. Aanvragen kan sinds 15 september 2020.

Waar let het fonds op?

U kunt een aanvraag indienen voor vernieuwende activiteiten met een artistiek inhoudelijke invulling, vanuit een samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein.

Kijk voor meer informatie op de website van het Fonds voor Cultuur Participatie.