Samen houden we de Voorstraat in Vianen veilig!

Veel gebruikers van de Voorstraat in Vianen moeten nog wennen aan de nieuwe situatie. Waar kan je parkeren, fietsen of wandelen. Daardoor wordt er regelmatig verkeerd geparkeerd en ontstaan er gevaarlijke situaties. Wat zijn de regels om het voor iedereen veilig te houden?

Veel gebruikers van de Voorstraat in Vianen moeten nog wennen aan de nieuwe situatie. Waar kan je parkeren, fietsen of wandelen. Daardoor wordt er regelmatig verkeerd geparkeerd en ontstaan er gevaarlijke situaties. Wat zijn de regels om het voor iedereen veilig te houden?

Voorstraat is winkelerf

De Voorstraat is heringericht als winkelgebied waar de auto te gast is en de maximum snelheid 15 km/uur. De nieuwe Voorstraat is opgedeeld in drie pleinen met daartussen parkeerstroken (blauwe zone).

Blauwe zone: alleen parkeren bij een blauwe streep

Voor de hele binnenstad geldt een blauwe zone: hier mag je maximaal 1,5 uur parkeren met gebruik van de parkeerschijf. Een blauwe zone is te herkennen aan de blauwe streep op de grond. Daar waar een blauwe streep staat, mag je parkeren. Op de Voorstraat hebben alleen de parkeerstroken een blauwe streep. Daar mag je dus parkeren. Op de pleinen staat geen blauwe streep. Daar mag je dus niet parkeren. En ook niet op de andere gedeelten van de weg. De bestrating op de pleinen is ook niet geschikt om (langdurig) te parkeren. Gebeurt dit toch dan kan de bestrating en fundering beschadigen

Zet de parkeerschrijf bij het parkeren op het eerstvolgende halve uur. Bijvoorbeeld: u komt aan op 12.45 uur, zet de parkeerschijf dan op 13.00 uur. Langer parkeren? Ga dan naar P1, P2 of P3.

Eerst uitleggen en waarschuwen

De BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) gaan helpen om de Voorstraat voor iedereen veiliger te maken. Daarom gaan ze mensen die verkeerd parkeren eerst attent maken op de nieuwe situatie en regels met ludieke kaarten. In een later stadium, als iedereen gewend moet zijn aan de nieuwe situatie en de inrichting helemaal af is, delen ze boetes uit.

Er zijn 2 soorten kaarten

Voor wie het nog niet goed doet

Foutje?!

Zo doen we dat op de nieuwe Voorstraat:

  • Je rijdt altijd op de rijbaan en stapvoets
  • Je rijdt in één richting (van zuid naar noord)
  • Op de fiets mag je in 2 richtingen rijden
  • Je parkeert in de blauwe zone en NIET op de pleinen
  • Je rijdt naar achteren met uitparkeren
  • Laden en lossen alleen op laad- en losplekken

Voor wie het goed doet

Bedankt!

Zo houden we de nieuwe Voorstraat veilig!

  • Je parkeert in de blauwe zone
  • Je rijdt stapvoets (max. 15 km/u)
  • Je rijdt aan de goede kant
  • Je rijdt naar achteren met uitparkeren

Fietsen mag aan twee kanten

Fietsers mogen op de rijbaan fietsen, links van de parkeerstroken en rechts van de parkeerstroken (gezien van noord naar zuid). Daarnaast is het toegestaan om aan beide zijden van de parkeerstroken te fietsen. Bij de pleinen fiets je over de rijbaan in het midden van het plein. Fietsers kunnen sinds kort parkeren bij de fietsenstallingen die verspreid staan op de Voorstraat. Ze staan nu alleen nog op het zuidplein. Aannemer Agterberg plaatst de rest van de fietsnietjes zo snel als de vorst uit de grond is en ze weer verder kunnen met de werkzaamheden. Plaats de fiets tegen het fietsnietje of ertussenin op de standaard.

Vragen?

Nog vragen? Onze partner Bureau Binnenstad Vianen legt het graag nog een keer uit. Loop binnen op Voorstraat 45, ga naar de Facebookpagina of stuur een e-mail aan info@bureaubinnenstadvianen.nl Dank voor de medewerking!

Uitgelicht