Stadspark Leerdam in de startblokken

Het college van B&W van de gemeente Vijfheerenlanden vraagt de raad om in te stemmen met de aanleg van het Stadspark Leerdam. Het Stadspark Leerdam wordt een prachtig openbaar park voor inwoners van Vijfheerenlanden en voor toeristen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden vraagt de raad om in te stemmen met de aanleg van het Stadspark Leerdam. Het Stadspark Leerdam wordt een prachtig openbaar park voor inwoners van Vijfheerenlanden en voor toeristen. Het Stadspark Leerdam is gelegen naast de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum, naast de Watersport Vereniging de Oude Horn (Jachthaven) en naast de wijk Varsseveld.

Samenwerking

Het Stadspark Leerdam is ontworpen door een landschapsarchitectenbureau, in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van de omwonenden, de Jachthaven en de Glasblazerij. 

Spelen, kunst en wandelen 

Wethouder recreatie en toerisme Cees Taal licht het plan toe: “In het Stadspark Leerdam komt ruimte voor spelen, voor het tentoonstellen van kunst en er komt een wandelroute zodat iedereen een rondje Stadspark kan wandelen. Het gebied wordt zo groen en ecologisch mogelijk ingericht. En er zal worden bezien op welke wijze de millenniumklok van Bernard Heesen in dit Stadspark kan worden teruggeplaatst. Als dat lukt zal de millenniumklok van Bernard Heesen refereren aan De Glazen Toren van zijn vader Willem Heesen die in 2015 dankzij crowdfunding is teruggeplaatst in het Dijkpark. Een prachtig plan; we staan te popelen om het uit te voeren.”     

Vervolg

Na een positief besluit van de raad wordt een definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming gemaakt en wordt een bestek opgesteld voor de uitvoering. Het definitief ontwerp wordt samen met de drie betrokken partijen in de omgeving gemaakt (Jachthaven, omwonenden en Glasblazerij). Naar verwachting wordt een definitief ontwerp in de zomer van 2019 aan college en raad voorgelegd ter instemming.