Stand van zaken asielopvang

Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvingen alle gemeenten van Nederland een brief met de oproep om locaties voor asielzoekers en vergunninghouders te inventariseren in hun gemeente. 

Het college van gemeente Vijfheerenlanden heeft op 7 september 2021 besloten om zich te oriënteren op opvang locaties. Aan de raad is een raadsinformatie brief verstuurd. 

Tijdens het persmoment is er een oproep gedaan door wethouder Cees Taal. Inwoners, vastgoed eigenaars en bedrijven die ruimte beschikbaar hebben, kunnen zich melden.

Dat kunnen zij doen door een e-mail te sturen aan infocoa@vijfheerenlanden.nl.

Momenteel is er nog geen nadere informatie over hoe, wanneer of hoe lang. We zijn nog in een te vroeg stadium in dit traject om daar duidelijkheid over te kunnen geven. Zodra er meer informatie is, geven we een update.

15-09-2021 - Opvang vluchtelingen
09-09-2021 - Het proces met betrekking tot locaties in Nederland
26-03-2021 - ir. D.S. Tuijnmanweg valt af als asielzoekers opvanglocatie
26-01-2021 - Perceel in Leerdam valt af als asielzoekers opvanglocatie
22-01-2021 - Opvanglocaties vragen en antwoorden
19-01-2021 - Zoeklocaties opvang asielzoekers op agenda
18-01-2021 - Brief aan omwonenden