Stand van zaken asielopvang

Lees op deze pagina alle nieuwsberichten over de opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De asielzoekerscentra zitten overvol en moeten op (zeer) korte termijn worden ontlast. Onze gemeente is door zowel de provincie Utrecht als het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gevraagd een bijdrage te leveren aan deze asielopgave.

Omdat het daadwerkelijk realiseren van opvangcapaciteit ingrijpende gevolgen kan hebben voor inwoners heeft het college voorafgaand aan mogelijke besluitvorming de raad geïnformeerd.

Donderdag 4 november 2021 vergaderde de gemeenteraad van Vijfheerenlanden in een besloten vergadering over de mogelijkheden en varianten. In de raad was brede steun voor aanbod dat het college wil doen richting het ministerie van BZK en de provincie.
Meer informatie is te lezen in het memo aan de raad.  

Momenteel is er nog geen nadere informatie over óf er opvang komt, waar, wanneer of hoe lang. We zijn nog in een te vroeg stadium in dit traject om daar duidelijkheid over te kunnen geven. Half november wordt er een extra raadsvergadering gepland over dit onderwerp.

Vragen? E-mail naar infocoa@vijfheerenlanden.nl
Zodra er meer informatie is, geven we een update.

05-11-2021 - Raadsvergadering 4 november 2021
15-09-2021 - Opvang vluchtelingen
09-09-2021 - Het proces met betrekking tot locaties in Nederland
26-03-2021 - ir. D.S. Tuijnmanweg valt af als asielzoekers opvanglocatie
26-01-2021 - Perceel in Leerdam valt af als asielzoekers opvanglocatie
22-01-2021 - Opvanglocaties vragen en antwoorden
19-01-2021 - Zoeklocaties opvang asielzoekers op agenda
18-01-2021 - Brief aan omwonenden