Brief aan omwonenden over opvanglocatie asielzoekers

De volledige brief die gestuurd is aan de omwonenden over mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders in de gemeente Vijfheerenlanden.

Beste bewoner,

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft alle Utrechtse gemeenten via de provincie gevraagd naar mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Ook onze gemeente Vijfheerenlanden kreeg deze vraag. Vanwege de grote behoefte aan locaties krijgen wij maar heel kort de tijd om te reageren. Dit is ook de reden dat u pas nu deze brief krijgt. We hebben een eerste, globale inventarisatie gedaan. Hieruit blijkt dat maar weinig plekken geschikt zijn in onze gemeente.

Asielzoekers

Asielzoekers zijn personen die de hulp van Nederland inroepen voor bescherming, en asiel aanvragen om (tijdelijk) in ons land te mogen verblijven.

Statushouders

Statushouders zijn asielzoekers die –na screening door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)- een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen voor een verblijf in ons land. Statushouders verhuizen vanuit een opvanglocatie naar een woning, die de gemeente hen aanbiedt.

Mogelijke opvanglocaties

We bevinden ons nu nog in de ideeënfase. Wij zien mogelijkheden voor opvang op drie plekken in onze gemeente. Omdat deze locaties bij u in de buurt zijn, vinden wij het belangrijk om u hiervan op de hoogte te brengen. De ideeën zijn:

 • Energieweg 112 in Meerkerk
  Dit pand staat leeg en kan ingezet worden als tijdelijke opvanglocatie van asielzoekers in 2021. Er kunnen circa 8 tot 10 asielzoekers wonen. Het pand voldoet hiermee niet aan de COA-voorwaarden voor tijdelijke opvang. Voorwaarde is dat tenminste 100 asielzoekers gehuisvest kunnen worden. Het COA vindt daarom de locatie mogelijk niet interessant. 

  Dit pand kan in 2021 ook ingezet worden als flexibele opvanglocatie van statushouders. In 2021 moeten wij circa 88 statushouders een woning aanbieden. De huisvesting van statushouders die alleen in Nederland zijn en wachten op de overkomst van hun gezin (gezinshereniging) en de huisvesting van alleenstaanden is daarbij de grootste uitdaging. In dit pand kunnen statushouders verblijven tot er voor hen een woning is in onze gemeente.
   
 • ir. D.S. Tuijnmanweg 2-6 in Vianen
  Dit leegstaande kantoorgebouw kan door een verbouwing op de middellange termijn geschikt gemaakt worden als regionale opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders. Het COA huisvest bij voorkeur tenminste 300 asielzoekers en statushouders in een regionale opvang. 
  Het pand is niet in eigendom van de gemeente of het COA. Mogelijk vindt het COA de locatie daarom niet interessant of is de eigenaar niet bereid om het pand in te zetten als opvanglocatie.
   
 • Grond ten noorden van de Parallelweg in Leerdam
  Wij zien ook mogelijkheden voor een opvanglocatie op een strook grond ten noorden van de Parallelweg en ten zuiden van de Bruininxdeelsekade in Leerdam. Deze grond is in eigendom van het Rijk en is nu weiland. Op het perceel zijn mogelijkheden voor: 
  • een tijdelijke opvang van asielzoekers in 2021. Het COA huisvest bij voorkeur tenminste 100 asielzoekers.
  • een regionale opvanglocatie van asielzoekers en statushouders op middellange termijn. Het COA huisvest bij voorkeur tenminste 300 personen in een regionale opvang.
  • een flexibele opvang van statushouders. Elk jaar hebben wij als gemeente de taak om een aantal statushouders een woning aan te bieden. Voor dit jaar is de taakstelling circa 88 personen. Zolang er geen woning beschikbaar is, kunnen statushouders in een flexibele opvang verblijven.

Nog niets beslist

We willen benadrukken dat er nog niets is beslist. Het is dus goed mogelijk dat er geen opvanglocatie komt op de genoemde locaties.

Bespreking in Commissie WOS

De commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) van de gemeenteraad bespreekt dit onderwerp op woensdag 20 januari 2021 om 20.00 uur in een digitale vergadering. U kunt de vergadering thuis meekijken. U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht, aanmelden uiterlijk op 19 januari 2021 op onze pagina Contact met de gemeenteraad. U kunt het hele opinievoorstel lezen bij de vergaderstukken op de website.

Vervolg

We bevinden ons nu in de ideeënfase. Na de commissievergadering gaan we in regionaal verband alle ideeën bundelen en gaat de provincie Utrecht in gesprek met het COA en het Rijk. Als meer duidelijk is, stellen we u uiteraard op de hoogte.

Als er in de regio onvoldoende opvanglocaties worden aangebonden, kan er een situatie ontstaan waarin op zeer korte termijn noodopvang van asielzoekers en statushouders aan de orde komt, die (verplicht) wordt opgelegd aan onze gemeente.

Spreekuur

Wij vinden openheid en duidelijkheid over dit onderwerp heel belangrijk. Wethouder Cees Taal houdt op maandagochtend 25 januari 2021 een speciaal spreekuur. Laat uw naam en telefoonnummer uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 achter bij secretariaattaal@vijfheerenlanden.nl, dan belt de wethouder u.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen via infocoa@vijfheerenlanden.nl

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,