Het proces met betrekking tot locaties in Nederland

De asielzoekerscentra in ons land zijn vol. Daarom is het Rijk op zoek naar extra opvanglocaties, via twee routes.

Eerste route

Verzoek mogelijkheden

De eerste route is een dringend verzoek vanuit uit Rijk aan gemeenten om op korte termijn locaties beschikbaar te stellen voor de tijdelijke opvang van asielzoekers en/of voor de (tijdelijke) huisvesting van vergunninghouders.

Onze gemeente onderzoekt daarom op dit moment of er geschikte locaties zijn. Dat is een zorgvuldig proces, waarin alle omgevingsfactoren worden meegenomen.

Wethouder Cees Taal heeft ook inwoners, bedrijven en eigenaren van gebouwen gevraagd om locaties aan te melden.

Opties in provincie Utrecht

Alle geschikte locaties in de provincie Utrecht worden besproken op de ‘Provinciale Regietafel’. De regietafel heeft de opdracht om een rapportage te maken van alle opvangmogelijkheden in de provincie.

Op 30 september 2021 is er de Landelijke Regietafel. De rapportages van alle regio's worden hier besproken. Daarna wordt duidelijk of het Rijk gebruik zou willen maken van een geschikte locatie in onze gemeente.

Ter informatie

Asielzoekers zijn vluchtelingen zonder (afgeronde procedure voor) een verblijfsvergunning.

Vergunninghouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die wachten op een passende woning.

Tweede route

Vanuit Den Haag

De tweede route gaat uit van het Rijk zelf. Het Rijk heeft verschillende opdrachten uitgezet om mogelijke opvanglocaties te inventariseren. 

Het Rijk roept gemeenten op om mee te werken aan het snel beschikbaar maken van opvanglocaties, die uit deze inventarisatie komen.