Opvang vluchtelingen

Onze gemeente ontving een dringende oproep van het Rijk om op (zeer) korte termijn opvanglocaties beschikbaar te stellen voor vluchtelingen.

Waarom?

De opvangcapaciteit in de asielzoekerscentra staat onder druk en zal binnen enkele weken zijn plafond bereiken. En als de asielzoekerscentra vol zitten, krijgen we te maken met crisisnoodopvang. Dat is opvang in locaties die daar niet voor bestemd zijn, zoals bijvoorbeeld sporthallen.

Wat nu?

Om crisisnoodopvang te voorkomen, moeten er snel opvangplaatsen bij komen in Nederland. Het Rijk vraagt ons daarom om locaties te zoeken in onze gemeente. 

Het Rijk zoekt zelf ook naar locaties, samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Rijksvastgoedbedrijf, de branchevereniging van woningcorporaties en andere partijen. Is er een locatie in onze gemeente, dan vraagt het Rijk ons om snel mee te werken aan het beschikbaar maken van deze locatie.

Standpunt Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden neemt een proactieve houding aan in deze vluchtelingencrisis. We onderzoeken op dit moment mogelijke vastgoed- en grondposities in onze gemeente, waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Op deze manier houden we het zelf in de hand. Want als wij zelf geen locaties kunnen aandragen, bestaat er de kans dat het Rijk een locatie aanwijst in onze gemeente. 

U kunt misschien ook helpen

Wethouder Taal heeft, ook via deze krant, een oproep gedaan aan inwoners, bedrijven en eigenaren van vastgoed om (bedrijfs-)locaties beschikbaar te stellen. Deze oproep herhalen wij hier. U kunt locaties melden via infocoa@vijfheerenlanden.nl.

Hoe nu verder

Op 16 september 2021 is er een inventarisatie van alle mogelijke opvanglocaties in de provincie Utrecht. Deze inventarisatie wordt op 30 september 2021 landelijk besproken, samen met de inventarisaties van de andere provincies. Daarna volgt meer duidelijkheid.