Vervolg asielopgave na commissievergadering 20 januari 2021

De commissie WOS (Welzijn Onderwijs Sport) heeft op woensdag 20 januari een opinievoorstel besproken.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft gemeenten via de provincie Utrecht gevraagd naar mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Ook Vijfheerenlanden kreeg deze vraag. De commissie WOS (Welzijn Onderwijs Sport) heeft op woensdag 20 januari 2021 een opinievoorstel besproken. De vergadering was thuis online te volgen. Er waren acht insprekers die hun zorgen en aandachtspunten meegaven aan de commissieleden.

Na een levendig debat werd duidelijk dat de commissieleden een voorkeur hebben voor kleinschaliger opvang dan het aantal opvangplekken die het COA nu als voorwaarde stelt.

De commissieleden gaven verder aan dat zij statushouders, waarvan de gezinssituatie in een later stadium nog verandert door de overkomst van gezinsleden, flexibel willen huisvesten. Daarmee wordt de lokale, sociale woningmarkt ontlast. Het pand aan de Energieweg 112 in Meerkerk is hiervoor misschien geschikt. Om dit goed te kunnen bepalen is nader onderzoek nodig.

Grootschalige opvang zoals de opties voor de ir. D.S. Tuijnmanweg en het weiland in Leerdam werden niet enthousiast ontvangen.

Wethouder Taal houdt op maandag 25 januari 2021 spreekuur over dit onderwerp. Wilt u met hem spreken, laat dan uw naam en telefoonnummer achter bij secretariaattaal@vijfheerenlanden.nl. Wilt u liever uw vraag mailen, stuur dan uw reactie naar infocoa@vijfheerenlanden.nl.

Nu de commissievergadering het opinievoorstel heeft besproken gaan we in regionaal verband alle ideeën bundelen en gaat de provincie Utrecht in gesprek met het COA en het Rijk. Als meer duidelijk is, stellen we u uiteraard op de hoogte.

Als er in de regio onvoldoende opvanglocaties worden aangebonden, kan er een situatie ontstaan waarin op zeer korte termijn noodopvang van asielzoekers aan de orde komt, die (verplicht) wordt opgelegd aan onze gemeente.