Zoeklocaties opvang asielzoekers op agenda

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft gemeenten via de provincie Utrecht gevraagd naar mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Ook Vijfheerenlanden kreeg deze vraag.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft gemeenten via de provincie Utrecht gevraagd naar mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Ook Vijfheerenlanden kreeg deze vraag.

Locaties

Vanwege de grote behoefte aan locaties krijgen wij maar heel kort de tijd om te reageren. We hebben daarom een eerste, globale inventarisatie gedaan. Hieruit blijkt dat maar weinig plekken geschikt zijn in onze gemeente. Wij zien echter enkele mogelijkheden. Het gaat om de locaties:

  • Energieweg 112, Meerkerk: voormalige ambulancepost. Dit gebouw is om te bouwen tot een tijdelijke opvangplek voor de huisvesting van een klein aantal asielzoekers en statushouders in 2021;
  • Een leegstaand bedrijfspand aan de ir. D.S. Tuijnmanweg 2-6 in Vianen. Dit gebouw is in overleg met de eigenaar mogelijk op de middellange termijn om te bouwen tot een regionale opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders;
  • Een perceel weiland langs de Parallelweg in Leerdam. Deze grond is in eigendom van het Rijk. Op het perceel zijn mogelijk op korte termijn tijdelijke woonunits te realiseren. Ook is het een mogelijkheid om op middellange termijn een regionale opvanglocatie te realiseren.

Commissie

Wij willen benadrukken dat er nog niets is beslist. De commissie Welzijn Onderwijs Sport (WOS) bespreekt hierover een opinievoorstel op woensdag 20 januari 2021. Deze digitale vergadering start om 20.00 uur. U kunt de vergadering thuis meekijken. Daar vindt u ook het hele opinievoorstel. U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. U moet zich daarvoor uiterlijk op 19 januari aanmelden.

We bevinden ons nu in de ideeënfase. Omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd. Na de commissievergadering gaan we in regionaal verband alle ideeën bundelen en gaat de provincie Utrecht in gesprek met het COA en het Rijk. Als er meer duidelijk is, stellen we u uiteraard op de hoogte.

Speciaal spreekuur

Wethouder Cees Taal houdt op maandagochtend 25 januari 2021 een speciaal spreekuur. Laat uw naam en telefoonnummer uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 achter bij secretariaattaal@vijfheerenlanden.nl, dan belt de wethouder u. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen via infocoa@vijfheerenlanden.nl.

Waarom nu deze opgave?

De nood is hoog want Nederland kent te weinig opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Daardoor krijgen gemeenten een hogere taakstelling en moeten zij meer mensen opvangen.​​​​​

Wat zijn de exacte locaties?

​​​​​Zie de bijlagen van 5.1 op de agenda van de commissie onderwijs, welzijn en sport.

Waarom wordt er juist gekozen voor deze locatie(s) en zijn er serieuze andere opties?

Wij hebben ideeën op een rij gezet voor 3 locaties:

  • Energieweg 112, Meerkerk: voormalige ambulancepost. Dit gebouw is om te bouwen tot een tijdelijke opvangplek voor de huisvesting van 8 tot 10 asielzoekers en statushouders in 2021;
  • Een leegstaand bedrijfspand aan de ir. D.S. Tuijnmanweg 2-6 in Vianen. Dit gebouw is in overleg met de eigenaar mogelijk op de middellange termijn om te bouwen tot een regionale opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders;
  • Een perceel weiland langs de Parallelweg in Leerdam. Deze grond is in eigendom van het Rijk. Op het perceel zijn mogelijk op korte termijn tijdelijke woonunits te realiseren. Ook is het een mogelijkheid om op middellange termijn een regionale opvanglocatie te realiseren.

Op dit moment zijn er geen andere opties.

Hoe gaat het verder?

We bevinden ons nu in de ideeënfase. Na de commissievergadering gaan we in regionaal verband alle ideeën bundelen en gaat de provincie Utrecht in gesprek met het COA en het Rijk. Als meer duidelijk is, stellen we u uiteraard op de hoogte.

Als er in de regio onvoldoende opvanglocaties worden aangebonden, kan er een situatie ontstaan waarin op zeer korte termijn noodopvang van asielzoekers en statushouders aan de orde komt, die (verplicht) wordt opgelegd aan onze gemeente.​​​

Wat is de samenstelling van de groep die dient te worden opgevangen?

Dat is afhankelijk van de mensen die de gemeente krijgt toegewezen via het COA. Het kunnen gezinnen zijn, maar ook individuen. Het behoort tot de (onderhandelings-) mogelijkheden om met het COA afspraken te maken over de soort koppelingen, vanuit de regionale opvang, aan onze gemeente (alleenstaanden, echtparen, alleenstaanden met gezinshereniging, kleine gezinnen, grote gezinnen). Hierbij is onze gemeente zeer gebaat, omdat de koppelingen dan kunnen worden afgestemd op onze lokale, sociale woningvoorraad en we daarmee de druk op de lokale woningmarkt kunnen minimaliseren.

Wat gaan de instanties doen om ons te behoeden voor overlast die nabij veel AZC’s speelt?

Er is nog niets beslist, mogelijk komt er geen AZC. Als er wel een vorm van opvang komt, maken we met het COA goede afspraken over veiligheid, voorkomen van overlast en andere belangrijke zaken.