Start tellingen sluipverkeer

De gemeente Vijfheerenlanden start binnenkort een verkeersonderzoek. Op een aantal bekende knelpunten installeren we apparatuur waarmee verkeer geteld en geanalyseerd kan worden.

De gemeente Vijfheerenlanden start binnenkort een verkeersonderzoek. Op een aantal bekende knelpunten installeren we apparatuur waarmee verkeer geteld en geanalyseerd kan worden. 

De metingen zijn in de periode van 11 tot en met 24 november op een aantal wegen in de gemeente Vijfheerenlanden, een aantal op- en afritten van de A2 en A27, een aantal provinciale wegen en de Prijsseweg en Stokvisweg in de gemeente Culemborg. De telslangen en de camera’s worden in de week voor de tellingen geïnstalleerd.

De gegevens van de apparatuur worden door een gecertificeerd bedrijf verzameld, verwerkt en geanalyseerd. De gemeente ontvangt de analyse. De gegevens van de opname apparatuur ontvangen wij niet.