Subsidie voor Joodse begraafplaatsen

De Joodse begraafplaatsen in Vijfheerenlanden verdienen een kwaliteitsimpuls. De gemeente heeft daarom bij met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK Amsterdam) een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de regeling Erfgoed telt-Joodse begraafplaatsen.

De Joodse begraafplaatsen in Vijfheerenlanden verdienen een kwaliteitsimpuls. De gemeente heeft daarom bij met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK Amsterdam) een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de regeling Erfgoed telt-Joodse begraafplaatsen. De regeling is ingesteld door het Ministerie van OCW en zij werkt bij de uitvoering samen met het NIK.

Deze aanvraag is toegekend. Er is € 20.000 beschikbaar om de begraafplaatsen een kwaliteitsimpuls te geven.

Wethouder Christa Hendriksen is blij met de subsidie: Voor dit bedrag gaan we in 2022 enkele hekwerken opknappen en vervangen en gazonrenovatie toepassen. Ook gaan we de graven digitaliseren zodat nabestaanden, inwoners of andere geïnteresseerden kunnen zoeken op onze digitale infozuilen in de stilteruimtes Leerdam en Vianen.

Locaties

In Vijfheerenlanden bevinden zich in Vianen en Leerdam Joodse begraafplaatsen. Het NIK beheert namens de Joodse gemeenschap een deel van deze begraafplaatsen. Het is een Joodse regel dat begraafplaatsen niet worden geruimd. Daarom zijn er op tal van plaatsen Joodse begraafplaatsen als stille getuigen van uit dat deel van het land verdwenen Joods leven. Zo waren er in Vianen drie Joodse begraafplaatsen. Deze zijn allen verplaatst naar de algemene begraafplaats. In Leerdam is ook sprake geweest van een verplaatsing van een Joodse begraafplaats naar de begraafplaats aan de Lingedijk.

Het komt nog regelmatig voor dat Joodse afstammelingen van begraven familieleden op deze dodenakkers daar ter aarde besteld willen worden.