Tarieven voor evenementen

Voor de gemeente Vijfheerenlanden is gekeken naar de verschillende tarieven voor verschillende vergunningen. De organisatie heeft de raad voorgesteld een gemiddelde te berekenen van de tarieven voor een evenementenvergunning.

Voor de gemeente Vijfheerenlanden is gekeken naar de verschillende tarieven voor verschillende vergunningen. De organisatie heeft de raad voorgesteld een gemiddelde te berekenen van de tarieven voor een evenementenvergunning. In de eerste raadsvergadering op 2 januari jl. zijn deze tarieven vastgesteld.

De kosten voor evenementen vergunningen in de voormalige gemeenten van Vianen, Leerdam en Zederik verschilden sterk. De gemeenteraad heeft daarom besloten om voortaan voor heel Vijfheerenlanden dezelfde tarieven te gebruiken. Dit betekent dat het organiseren van evenementen in Leerdam en Zederik duurder wordt. In Leerdam was het organiseren van evenementen gratis. Vianen wordt gemiddeld wat goedkoper. Kleine evenementen blijven in de gemeente Vijfheerenlanden gratis.

De kosten van een evenementenvergunning zijn afhankelijk van de omvang en het type evenement.  Niet commerciële evenementen zijn goedkoper dan commerciële. Op onze website vindt u een tabel met de kosten voor de verschillende evenementen.

Waarom berekenen we de kosten voor een evenement?

De gemeente maakt kosten van handhaving en controle om evenementen veilig te laten verlopen. De gemeente mag volgens de Gemeentewet niet aan de evenementen verdienen. Dat doen we ook zeker niet. Want evenementen geven kleur aan onze samenleving. Een vergunning voor niet commerciële evenementen kost maximaal € 380.

Uitgelicht