Tijdelijke lokalen basisschoolleerlingen in Hagestein

Met ingang van het nieuwe schooljaar staan er op het schoolterrein van de Meester Vosschool drie noodlokalen voor Het Avontuur, Het Talent en LEEF.

Met ingang van het nieuwe schooljaar staan er op het schoolterrein van de Meester Vosschool drie noodlokalen voor Het Avontuur, Het Talent en LEEF.

Transport

Op donderdag 22 augustus 2019 zal het bedrijf BUKO de drie lokalen plaatsen. Het gaat hierbij om omvangrijk materieel. Het transport is te groot voor de smalle straten in Hagestein. De vrachtwagen wordt daarom in Gaasperwaard geparkeerd. Daarvandaan worden de lokalen met kleiner vervoer naar de locatie bij de Meester Vosschool gebracht.

Het gaat in totaal om 12 transporten, die op allen op de 22ste zullen plaatsvinden. Hier is bewust voor gekozen om eventuele overlast te beperken.

Als u vragen heeft kunt u terecht bij team Projecten, via e-mailadres teamprojecten@vijfheerenlanden.nl