Uitslag enquête Mobiliteitsplan

De gemeente Vijfheerenlanden moet op het gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom zijn we gestart met een Mobiliteitsplan 2020-2030. Afgelopen zomer hebben we ruim 800 reacties gekregen.

De gemeente Vijfheerenlanden moet op het gebied van verkeer in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. Daarom zijn we gestart met een Mobiliteitsplan 2020-2030. We hebben hiervoor een enquête gehouden onder inwoners. Afgelopen zomer hebben we ruim 800 reacties gekregen.  

Uitkomst

Veel reacties gingen over fietsverkeer. Een betere infrastructuur en meer veiligheid voor fietsers zijn veel genoemd. Veel inwoners ergeren zich ook aan de hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer. De meeste reacties komen uit Leerdam en Vianen, maar opvallend is dat ook kleinere woonplaatsen als Lexmond, Ameide, Hei- en Boeicop en Hoef en Haag goed van zich hebben laten horen.

Voor een overzicht van alle aangeleverde locaties kunt u kijken op deze website

Onderwerp Aantal reacties
Fietsverkeer 247
Snelheid 230
Verkeersveiligheid 137
Parkeren 109
Voetgangers 89
Zicht 84
Overig 81
Vrachtverkeer 70
Sluipverkeer 63
A2-A27 57
Rotonde 52
Voorrang 52
Verkeerslichten 49
Openbaar Vervoer 47
Brug 44
Rondweg 35
Landbouwverkeer 22
Spoorwegovergang 19
Leefbaarheid 18

Vervolg

De verzamelde wensen en knelpunten worden verwerkt in de visie op en het beleid over de mobiliteit van Vijfheerenlanden. Voordat het definitieve mobiliteitsplan klaar is, krijgen de inwoners medio in 2020 nog de mogelijkheid tot inspraak.