Uw evenement aankondigen

Wilt u in 2023 een evenement of activiteit organiseren, meld deze dan aan bij de gemeente.

Wilt u in 2023 een evenement of activiteit organiseren, meld deze dan aan bij de gemeente. Het aanleveren van uw informatie is belangrijk voor het samenstellen van de evenementenkalender voor 2023. Politie, brandweer en gemeente gebruiken deze gegevens om hun inzet te bepalen.

Evenement aanmelden

Vul het formulier Jaarlijkse Evenementenkalender vóór 30 oktober 2022 in. Doet u dit niet, of niet op tijd, kan het zijn dat uw vergunningsaanvraag niet gehonoreerd kan worden omdat politie, brandweer of gemeente geen inzet kunnen leveren.

Meldingsformulier is geen vergunningaanvraag

Het invullen van het meldingsformulier is geen vergunningaanvraag. Deze moet u apart aanvragen via de pagina Evenementen organiseren.
Voor vragen of opmerkingen over vergunningen en de organisatie van activiteiten en evenementen kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator van de gemeente Vijfheerenlanden, Frank van Dijen. Telefonisch te bereiken via 088 – 599 7242 of 06 – 2577 9100 of via evenementen@vijfheerenlanden.nl.