Vacature voorzitter Urgentiecommissie

Per 1 september 2019 is de gemeente op zoek naar een onafhankelijke voorzitter voor de Urgentiecommissie.

Sinds 1 januari 2019 werkt gemeente Vijfheerenlanden met een onafhankelijke Urgentiecommissie voor het toekennen van urgenties aan woningzoekenden. Iemand die in een noodsituatie verkeert kan een urgentie aanvragen. Hiermee krijgt die persoon voorrang bij het toewijzen van woonruimte.

Vacature

Per 1 september 2019 is de gemeente op zoek naar een onafhankelijke voorzitter voor de Urgentiecommissie. De kandidaat die gezocht wordt, heeft bij voorkeur een juridische achtergrond en interesse in het onderwerp. Hij of zij kan belangen afwegen, heeft oog voor de menselijke maat, is objectief en integer.

Verder moet de kandidaat een zelfstandig oordeel kunnen vormen over een verzoek om urgentieverlening. Dat vraagt om een vermogen om de omschreven problematiek van de verzoeker goed te kunnen analyseren. En dan vooral waar het gaat om de zwaarte van die problematiek in relatie tot de in de huisvestingsverordening omschreven criteria voor urgentie

Commissie

De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee leden. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en vergadert één keer in de zes weken.

U heeft geen binding met de woningcorporaties of hulpverlening op het terrein van huisvesting in de regio Utrecht of Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Als voorzitter ontvangt u een presentievergoeding per keer dat een Adviescommissie Woningtoewijzing plaatsvindt.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan vóór 15 juni 2019 uw reactie en cv naar info@vijfheerenlanden.nl, ter attentie van mevrouw E.D. Kwint.