Vergroting biodiversiteit in Vijfheerenlanden

Om de biodiversiteit van de bermen in onze gemeente te vergroten, passen we de manieren waarop het groen tot nu toe wordt bijgehouden aan.

Om de biodiversiteit van de bermen in onze gemeente te vergroten, passen we de manieren waarop het groen tot nu toe wordt bijgehouden aan. De komende jaren zal deze vorm van ‘ecologisch’ beheer verder uitgebreid en toegepast worden.

Hoe?

Er wordt later in het seizoen gemaaid en ook wordt niet alles in één keer gemaaid. Door later te maaien bieden we meer voedsel, schuil- en voortplantingsmogelijkheden voor voornamelijk insecten, waaronder bijen en vlinders. Als de bermen worden gemaaid, blijft het maaisel enkele dagen liggen. Dit om kruiden uit te kunnen laten zaaien. Hierna wordt het maaisel opgeruimd.

Vragen?

Vragen over onze nieuwe manier van werken kunt u stellen aan de medewerkers van de afdeling openbare ruimte via 088 - 599 7000. Of doe een melding via vijfheerenlanden.nl/melding.