Weggesleept voertuig II

De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als u fout geparkeerd staat. Staat een auto hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd? Ook dan slepen we uw voertuig weg.

Op 2 maart 2020 is op De Lange Waaijsteeg te Vianen, in de groenstrook, een voertuig(wrak) aangetroffen en weggesleept. Het is een bordeauxrode Ford Focus zonder kentekenplaten.

Het voertuig stond geparkeerd in strijd met het bepaalde in artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vijfheerenlanden. In dit artikel staat: "Het is verboden een voertuig op deze locatie langs de weg te plaatsen en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeerd."

De eigenaar van het voertuig kan niet worden achterhaald. We vragen daarom de eigenaar of houder van het voertuig om zich bij de gemeente Vijfheerenlanden, team Handhaving openbare ruimte, te melden via 088 - 599 7000. Dit kan tot 1 mei 2020, daarna zal het voertuig ter vernietiging worden afgevoerd.

Bordeaurode Ford Focus in de groenstrook bij de Lange Waaijsteeg in Vianen