Werkgroep Dorpshart Hagestein maakt Praatplaat

De afgelopen paar maanden heeft een groep van betrokken inwoners en belanghebbenden zich ingezet om te komen tot een gewenst toekomstbeeld van het dorpshart van Hagestein.

De afgelopen paar maanden heeft een groep van betrokken inwoners en belanghebbenden zich ingezet om te komen tot een gewenst toekomstbeeld van het dorpshart van Hagestein. De aanleiding is de sloop en nieuwbouw van de Meester Vosschool die midden in het dorp staat. Volgens de betrokkenen een goed moment om naar het gehele dorpshart te kijken en kansen te combineren.

In de werkgroep zitten deelnemers namens de Meester Vosschool, Dorpshuis De Biezen, Kinderopvang Vianen, BSO Wijs en de dorpsoverleggen Hagestein Vitaal en Ons Hoef en Haag. Gezamenlijk zijn ze gekomen tot een wensbeeld dat ze hebben vastgelegd in een prachtige praatplaat. En ondanks het feit dat deze werkgroep weet dat er geen geld voor is gereserveerd en de groep uit eigen initiatief handelt, zetten ze zich met veel energie in om van Hagestein een toekomstbestendig dorp te maken.

De uitkomst van de praatplaat wordt - na overleg met het dorp - aangeboden aan de gemeente. De nieuwbouw van de school is leidend, maar met deze plaat in de achterzak gaat de gemeente de kansen die op de plaat staan onderzoeken, zoals het dorpshuis en gymzaal, de verkeerscirculatie op het dorp en eventuele woningbouw.

De praatplaat wordt na de zomervakantie gepresenteerd in Hagestein. Een startschot om met het hele dorp verder in gesprek te gaan om te komen tot een mooi nieuw dorpshart. De uitnodiging daarvoor wordt huis aan huis bezorgd.