Aanleg hemelwaterafvoer in binnenstad Vianen

Om het hemelwater van het vuilwaterriool af te koppelen wordt er op de Langendijk, Varkensmarkt, Koestraat en de Badhuisstraat een nieuw riool aangebracht.

Om het hemelwater van het vuilwaterriool af te koppelen wordt er op de Langendijk, Varkensmarkt, Koestraat en de Badhuisstraat een nieuw riool aangebracht. Daarnaast wordt de oude riolering vervangen en worden delen van het riool gerenoveerd. Het bestaande straatwerk wordt dan opgebroken om het nieuwe riool aan te brengen. Daarna komen de straatstenen er weer in, deels met bestaand straatwerk en deels met nieuwe bestrating.

Fasering

De uit te voeren werkzaamheden zijn onderverdeeld in 3 hoofdfasen:

  • Fase 1: Walsland - Varkensmarkt
    De Gier start in fase 1 met de werkzaamheden op het Walsland, ter hoogte van huisnummer 34. Daarna komt er een nieuw riool richting de Varkensmarkt. Daarna wordt er een nieuw hemelwaterriool in de Koestraat aangebracht in de volgorde vanaf de Kerkstraat richting de Varkensmarkt. Als laatste zijn de riolerings- en bestratingswerkzaamheden tot de kruising Valkenstraat-Varkensmarkt aan de beurt, en dan verder vanaf de Badhuisstraat huisnummer 2 tot en met huisnummer 18. Fase 1 loopt ongeveer tot en met eind juli 2021.
  • Fase 2: Langendijk
    Deze fase start op de Langendijk bij huisnummer 6 om vervolgens in subfasen de werkzaamheden uit te voeren richting de Kanaalweg. De indeling van de subfasen per fase zal inzichtelijk worden gemaakt via een app. De werkzaamheden op de Langendijk bestaan uit het verwijderen van straatwerk, het aanbrengen van een nieuw hemelwaterriool en het renoveren van het bestaande vuilwaterriool. Aansluitend krijgt de Langendijk nieuwe bestrating. Het bestraten zal zoveel als mogelijk per subfase worden afgewerkt. Zo houden we de woningen zo goed mogelijk toegankelijk. De planning van deze fase wordt in de app bekend gemaakt.
  • Fase 3: Badhuisstraat- Valkenstraat
    Deze fase start vanaf de kruising Valkenstraat- Varkensmarkt richting de kruising Badhuisstraat-Varkensmarkt. Vervolgens wordt er vanuit de Langendijk richting de Badhuisstraat gewerkt om hierna de werkzaamheden op te pakken in de Badhuisstraat vanaf huisnummer 18 tot en met huisnummer 30. De bestaande riolering wordt vervangen en een nieuw hemelwaterriool wordt toegevoegd. De planning van deze fase wordt in de app bekend gemaakt.

Informatievoorziening 

Omwonenden hebben een brief gekregen. Ook is er een app waarmee u kunt zien hoe de fasering is ingedeeld, wat de planning is en wat de omleidingsroute is, in geval van een wegafzetting of tijdens werkzaamheden. Wijzigingen in de planning of fasering worden in de app gemeld. Via de app kunt u ook vragen stellen.

De hierboven genoemde applicatie is te vinden via app.degierbv.nl.