Onderhoud N484

De provincie voert in 2023 en 2024 onderhoudswerkzaamheden uit aan de N484 Leerdam-Zijderveld.

De N484 is sinds 1 januari 2019 in beheer bij de provincie Utrecht. Daarvoor was de provincie Zuid-Holland eigenaar van de weg. Na overname heeft de provincie Utrecht een plan gemaakt om een aantal verkeersknelpunten op te lossen, gelijktijdig met het groot onderhoud aan de weg. In dit plan is de input vanuit de omgeving meegenomen.  Op 26 mei 2020 hebben Gedeputeerde Staten groen licht gegeven voor het plan met daarin opgenomen een aantal wegaanpassingen. Na het besluit is het plan samen met de gemeente en de omgeving verder uitgewerkt. Het groot onderhoud wordt naar verwachting in het najaar van 2023 uitgevoerd, met een uitloop naar 2024. Vanwege de beperkingen die zijn opgelegd door de stikstofwetgeving, wordt de uitvoering van de beoogde wegaanpassingen doorgeschoven naar een later moment.

Groot onderhoud en wegaanpassingen

Groot onderhoud is noodzakelijk om de wegen in een goede en veilige conditie te houden. De N484 is in 2023 toe aan een dergelijke onderhoudsbeurt. Gelijktijdig wil de provincie Utrecht ook een aantal wegaanpassingen uitvoeren. Op die manier kunnen we 'werk met werk maken'. Dit bespaart kosten en beperkt de hinder voor het verkeer en de omgeving. Door de stikstofwetgeving is helaas gebleken dat gelijktijdige uitvoering niet mogelijk is. De wegaanpassingen moeten op een later moment worden uitgevoerd. Hieronder is aangegeven om welke wegaanpassingen het gaat en hoe de omgeving erbij is betrokken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de actuele stand van zaken op de pagina N484 Leerdam - Zijderveld van de Provincie Utrecht.

Update: april 2023