Verbreding A27

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Zo verminderen de files en het sluipverkeer in de regio.

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Zo verminderen de files en het sluipverkeer in de regio.

Richting Utrecht

Het traject tussen knooppunt Hooipolder en Houten krijgt 3 rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken en op de rest van het traject komt een spitsstrook.

Richting Breda

Tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam komen 4 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan 1 spitsstrook.

De Hagesteinsebrug over de Lek wordt vervangen door 2 nieuwe bruggen.

Luchtfoto A27 tussen Vianen en Hagestein - tracekaart

Gevolgen voor gemeenten

We verwachten dat de verbreding van de A27 zorgt voor extra drukte in Vijfheerenlanden. Daarom kijken we nu al samen met andere gemeenten en Rijkswaterstaat hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Dit noemen we de Slimme aanpak A27.

Het traject van Houten tot Everdingen wordt uitgevoerd door de combinatie De Groene Waarden bestaande uit de bedrijven Besix, Mobilis en haar partners van Gelder, Mourik Infra en Besix Infra Nederland. Voor het weggedeelte van Everdingen tot en met knooppunt Hooipolder is dat de combinatie ALSÉÉN die bestaat uit de bedrijven Ballast Nedam en Fluor Infrastructure. Deze aannemers gaan afstemmen met de gemeenten om te zorgen voor zo weinig mogelijk overlast voor weggebruikers en omwonenden.

Stikstof

Deze wegverbreding heeft niet te maken met vertraging door stikstofproblematiek. Er ligt een onherroepelijk Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder dat als toetsingskader geldt voor de uitvoering.

Het tracébesluit A27 Houten – Hooipolder was al vastgesteld voordat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed. Het Tracébesluit voldeed bij vaststelling aan de toen geldende wet- en regelgeving op het gebied van stikstof. Er zijn geen ontvankelijke beroepen ingediend met betrekking tot stikstof, dus de effecten op stikstof hoeven niet opnieuw berekend te worden.

Planning

Beide bouwcombinaties zijn nu voorbereidingen aan het treffen voor het uitvoeren van het werk. Te beginnen met het doen van nadere onderzoeken op gronden direct langs de A27.
Kijk voor de planning en actuele werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Planning - Verbreding A27 Houten-Hooipolder (a27houtenhooipolder.nl)

Meer informatie

A27: verbreding traject Houten - Hooipolder - Verbreding A27 Houten-Hooipolder (a27houtenhooipolder.nl)

Update 30 mei 2023