Werkzaamheden Geul Pontwaard Vianen

In de nevengeul van de Pontwaard vindt door stromingen afkalving van de oevers plaats. Een deel hiervan wordt binnenkort hersteld. De werkzaamheden starten begin september.

In de nevengeul van de Pontwaard vindt door stromingen afkalving van de oevers plaats. Een deel hiervan wordt binnenkort hersteld. De werkzaamheden starten begin september.

Op de plekken waar de afkalving onwenselijk is, wordt daarom nieuwe oeverbescherming aangebracht. Op sommige plekken wordt extra stortsteen geplaatst om nieuwe afkalving te voorkomen. Rijkswaterstaat hoopt de werkzaamheden rond 1 september 2019 te starten. Deze duren ongeveer een maand. De werkzaamheden kunnen voor enige hinder zorgen zoals geluidsoverlast en bij droog weer meer stof. Verder is het gebied tijdelijk niet toegankelijk.

Waarom is deze geul ooit aangelegd?

De afvoercapaciteit van de Lek was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water, die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig om de rivier meer ruimte te geven door onder meer een nevengeul te graven om de bewoners van dit rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer van Rijkswaterstaat, Van den Herik. Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met:

de heer Theo Klop, technisch manager Van den Herik, 06 - 5178 9932

de heer Theo Nederlof, omgevingsmanager Van den Herik, 06 - 5135 6619