Onderhoud wegen Vianen

Wegwerkzaamheden in en om Vianen.

Werkzaamheden in De Hagen in Vianen

Vanaf half april tot eind november 2019 vinden er werkzaamheden plaats bij het bedrijventerrein de Hagen in Vianen. De Stuartweg zal hierdoor tijdelijk minder makkelijk bereikbaar zijn.

De planning is hierbij als volgt:

  • Week 29 t/m 31 Hagenweg

    Op het bedrijventerrein de Hagen is de KWS in opdracht van de gemeente aan het werk. De werkzaamheden zijn ten behoeve van de doorstroming van het verkeer en vergroting van het regenwater riool. De afgelopen weken is de KWS bezig geweest met de aanleg van een fietsstraat in de Hoekenstraat en het aanleggen van een fietspad in 2 richtingen langs de Stuartweg. Ook is er een extra overstort gemaakt bij de insteekhaven. Nu dit af is wordt er een overstort gemaakt aan de Hagenweg, daarom is op dit moment de Hagenweg tot 9 augustus afgesloten.

    Als deze overstort gereed is zal de gehele kruising worden aangepakt. Hier komt een nieuwe verkeersregelinstallatie, een extra afslag en nieuw asfalt. Aansluitend hieraan wordt de gehele Hagenweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ook de gehele stuartweg zal worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Er volgen na 9 augustus dus nog meer afzettingen die voor de nodige overlast zullen zorgen. Na de vakantieperiode zal de overlast grotendeels voorbij zijn. Er moet dan nog wel gewerkt worden aan het riool vanaf de Lange Dreef richting de Limiet. Eind dit jaar zullen alle werkzaamheden zijn afgerond.

  • Week 32,33 en 34 (bouwvak) 's nachts volledige afsluiting, overdag de omleidingen van Stuartweg noord en zuid.

  • Week 35 t/m 44 Stuartweg zuid watervoorzieningen

Er worden updates geplaatst om de omgeving op de hoogte te houden van het verloop van de werkzaamheden.

Werkzaamheden kasteeltuin Amaliastein

Binnen Vianen in de wijk Amaliastein gaan er werkzaamheden plaats vinden op de kasteeltuin. Het betreft plaatsen van nieuwe speeltoestellen en picnicktafels. De schelpen paden worden uitgegraven en ingezaaid zodat het grasveld uit één geheel bestaat.

Tijdens de werkzaamheden wordt de kasteeltuin voor de veiligheid tijdelijk gesloten.

De werkzaamheden vinden plaats in week 30 en 31, de weken van maandag 22 juli tot en met vrijdag 2 augustus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team beheer en onderhoud openbare ruimte via telefoonnummer 088 - 599 700.