Wie verdient volgens u een lintje?

Heeft u iemand op het oog? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente! Want iedereen kan iemand anders voorstellen.

Vrijwilligers die zich lange tijd elke week zonder enig eigenbelang inzetten voor een organisatie, stichting of vereniging... Werknemers, kunstenaars, sporters of wetenschappers die een bijzondere of zeer uitzonderlijke prestatie op hun werk leveren… Al deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Heeft u iemand op het oog? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente! Want iedereen kan iemand anders voorstellen.

Hoe dient u een voorstel in?

Als u iemand wilt voordragen, dan kunt u een voordracht indienen bij de burgemeester van de gemeente waar diegene woont. Op lintjes.nl en vijfheerenlanden.nl/lintjes vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen. Voor uw voordracht dient u gebruik te maken van het ‘Voorstelformulier Lintjes’. Dit formulier kunt u vinden op lintjes.nl/download

Om de kans op een succesvolle voordracht te vergroten, is het belangrijk om in het voorstelformulier zoveel mogelijk aan te geven op welke terreinen en gedurende welke perioden de betrokkene actief is geweest. Om uw aanvraag goed te kunnen verwerken vragen we u het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en ondersteuningsbrieven toe te voegen. 

Indienen voor 1 juli 2020

Wilt u de onderscheiding tijdens de Lintjesregen in 2021 laten uitreiken? Dien het voorstel dan vóór 1 juli 2020 in per mail via kabinet@vijfheerenlanden.nl of per post via Gemeente Vijfheerenlanden, t.a.v. team kabinet (vertrouwelijk), Postbus 11, 4140 AA Leerdam. 

Contact 

Heeft u het idee om de Koninklijke onderscheiding tijdens een andere gelegenheid uit te laten reiken, twijfelt u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de kabinetsmedewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden, Francina Boekhout via 088 - 599 7322 of Suzanne de Keijzer via 088 - 599 7324. Mailen kan natuurlijk ook: kabinet@vijfheerenlanden.nl.