Windmolens

Onze gemeente is net als de rest van Nederland bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan de verbetering van het klimaat.

Onze gemeente is net als de rest van Nederland bezig om te onderzoeken hoe wij kunnen bijdragen aan de verbetering van het klimaat. Nederland heeft afgesproken dat de Nederlandse CO2-uitstoot omlaag moet. In het Klimaatakkoord hebben de overheid, gemeenten, waterschappen, Provincies, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt welke maatregelen er genomen moeten worden om dat doel te bereiken. Eén van deze afspraken gaat over het opwekken van duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen en windmolens. 

Mogelijkheden 

Eén van de mogelijkheden is het plaatsen van nieuwe windmolens. We hebben in onze gemeente een aantal gebieden die hiervoor in aanmerking komen. Deze gebieden noemen we zoekgebieden.  

We gaan de komende periode op verschillende manieren onderzoeken of deze zoekgebieden ook echt geschikt zijn voor windmolens en wat dat betekent voor de dorpen en de inwoners die in de buurt liggen van deze zoekgebieden. 
De zoekgebieden voor windmolens zijn:

  • Langs de A27 in de buurt van Lexmond.
  • Langs de A2 bij het windpark Autena Vianen.
  • Langs de A2 in de buurt van Zijderveld.

VHL-Plein 

Op 18 februari wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de zoekgebieden tijdens het VHL-Plein. De voor- en nadelen van windmolens worden besproken en de mogelijkheden van de netbeheerder Stedin om wind en zon op dak aan te sluiten op het netwerk. U kunt deze informatiebijeenkomst live meeluisteren via de link op vijfheerenlanden.nl/raadsagenda. U kunt de bijeenkomst ook terugluisteren. 

Informatiebijeenkomsten

Vanaf maart starten we informatiebijeenkomsten en gesprekken voor alle omwonenden en betrokkenen van de zoekgebieden. U krijgt alle gelegenheid om uw mening te geven aan onze wethouder en raadsleden zodat de gemeenteraad uiteindelijk een goed besluit kan nemen over de wijze waarop we duurzame energie in de gemeente opwekken. 

Meer informatie

Deze informatie is ook te vinden op de website die de gemeente speciaal gebruikt voor duurzaamheidsprojecten: natuurlijkvijfheerenlanden.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar duurzaam@vijfheerenlanden.nl