Wisselparkeren in Leerdam Oost

Het college stelt voor het wisselparkeren in verschillende straten in Leerdam Oost af te schaffen. Naar verwachting zal de gemeente de daarbij behorende borden na de zomer gaan plaatsen.

Het college stelt voor om het wisselparkeren in verschillende straten in Leerdam Oost af te schaffen. Naar verwachting zal de gemeente de hierbij behorende borden na de zomer plaatsen. Het wisselparkeren in de straten behoort dan tot het verleden.

Heroverweging verkeersbesluit

Vorig jaar heeft de voormalig gemeente Leerdam een verkeersbesluit genomen voor het afschaffen van wisselparkeren en het instellen van eenrichtingsverkeer in enkele straten in Leerdam Oost. De krappe straten en de vele auto’s vragen om het nemen van maatregelen om de woningen bereikbaar te houden.

Het verkeersbesluit van het college gaf nogal wat rumoer onder de bewoners. Vooral het instellen van eenrichtingsverkeer riep bezwaren op. Deze bezwaren zijn gewogen door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie en gedeeltelijk terecht bevonden. Het college werd geadviseerd het besluit te heroverwegen.

Bezwaartermijn verlopen

De termijn van bezwaar op het advies van de bezwaarschriftencommissie is nu verlopen. Het college neemt dus een nieuw verkeersbesluit, alleen voor het afschaffen van het wisselparkeren. Naar verwachting is dit besluit na de zomer onherroepelijk en kunnen we de nieuwe borden plaatsen.